ElintapaLuotsi

Valmennuksissa käytetty taustateoria on Hyväksymis- ja omistautumisterapia  (HOT, engl. Acceptance and commitment Therapy, ACT).

HOT:aa on tutkittu ja käytetty paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Sen on todettu soveltuvan hyvin elintapamuutoksen tukemiseen, mutta myös esimerkiksi tupakoinnin lopetuksessa, ahdistuneisuuden, unettomuuden, loppuunpalamisen ja kivun hoidossa sekä erilaisten sairauksien tukihoitona. 

HOT:ssa perusajatuksena on, että arvoihin, tietoiseen läsnäoloon ja itsensä hyväksymiseen liittyvän ajattelutavan avulla voidaan lisätä yksilön psykologista joustavuutta. Samalla ihmisen  toiminta muuttuu sallivampaan ja hyväksyvämpään suuntaan.

Kun osaa suhtautua itseensä ja ympäröivään maailmaan entistä  sallivammin ja joustavammin, terveyttä edistävät päätökset ja valinnat tulevat osaksi jokapäiväistä elämää. Muutos kohti parempaa huomista pääsee alkamaan.

HOT:n lisäksi  hyödynnän ohjauksessani ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja  motivoivan keskustelun keinoja.

 

MINUN ELÄMÄNI VALMISMATKAT 

Valmennus vahvistaa muutosmotivaatiotasi. Opit  joustavamman asenteen omaan itseesi ja elämään ylipäätä.

Kun turha nipottaminen vähenee, terveellisten elintapojen ja valintojen tekeminen tulee itsestään. Tässä valmennuksessa etenet vakaasti ja varmasti kohti tavoitetta. 

Valmismatkan painotus sovitaan aina  kurssin alussa. Aihe voi liittyä yleiseen hyvinvointiin, uneen,  jaksamiseen tai  terveellisten elämäntapojen omaksumiseen.

Aloitustapaaminen toteutetaan videoyhteydellä. Saat tunnukset verkkoalustalle, jossa sinulle aukeaa 1-2 viikon välein aina uusi materiaali tutustuttavaksesi ja harjoituksia tehtäväksesi.  Videotapaamiset ohjaajan kanssa sovitaan alun lisäksi valmennuksen puoliväliin ja loppuun.

Kerran 1-2  viikossa Sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen viestittelyyn ohjaajasi kanssa. Työskentely on mahdollista kotona ja omaan aikatauluusi sovittaen. 

Hinnat

PAINONHALLINTA- OHJELMAT

Valmennuksen pääteemat ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Ohjelman avulla päästään pysyviin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin muutoksiin, joita on realistista toteuttaa myös pidemmällä aikavälillä.

Valmennus aloitetaan  TEAMS-tapaamisella. Verkkoalustalla  aukeaa kerran viikossa uusi materiaali tutustuttavaksesi.  Sinulla on myös mahdollisuus viikottaiseen henkilökohtaiseen viestittelyyn ohjaajasi kanssa.

TEAMS -välitapaamiset toteutetaan ohjaajan ja/tai ryhmän kanssa alkutapaamisen lisäksi viiden viikon kohdalla sekä  intensiivijakson lopussa, 12 viikon kuluttua aloituksesta. Viimeinen TEAMS-tapaaminen pidetään puoli vuotta ohjelman päättymisen jälkeen. Verkkomateriaalit ovat käytössäsi vuoden ajan kurssin aloituksesta.

Työskentely on mahdollista kotona ja omaan aikatauluusi sovittaen. 

Ryhmävalmennuksessa alusta mahdollista myös keskustelun ja ajatustenvaihdon ryhmän muiden jäsenten kanssa. Ryhmän antaman tuen ja kannustuksen voi hyödyntää tätä kautta.

Painonhallintaohjelmissa käytetään alustana Satakunnan Sydänpiirissä kehitettyä VerkkoPuntari -ohjela

Hinnat

UNIVALMENNUS

Tällä kurssilla saat tietoa unettomuuden muodoista ja syistä. Opit, mitkä seikat huonontavat ja mitkä parantavat unen laatua. Kurssilla  kartoitetaan omia uneen liittyviä uskomuksiasi ja asenteitasi. Lisäksi käydään läpi unettomuuden lääkkeetömiä hoitokeinoja ja arvioidaan yhdessä niiden käyttömahdollisuuksista omalla kohdallasi.

Kurssi ei ole unettomuuden hoito-ohjelma vaan ns. psykoedukaatio unesta: tietoa unesta ja unettomuudesta sekä hyviä vinkkejä parempaan uneen.

Valmennus toteutetaan kolmena TEAMS-tapaamisena yhdessä sovittuna ajankohtana 1-2 viikon välien. Väliviikoille saat kotitehtäviä.

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa uneen keskittyvällä Minun elämäni Valmismatkalla. 

Hinnat