ElintapaLuotsi

Valmennuksissa käytetty taustateoria on Hyväksymis- ja omistautumisterapia  (HOT, engl. Acceptance and commitment Therapy, ACT).

HOT:aa on tutkittu ja käytetty paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Sen on todettu soveltuvan hyvin elintapamuutoksen tukemiseen, mutta myös esimerkiksi tupakoinnin lopetuksessa, ahdistuneisuuden, unettomuuden, loppuunpalamisen ja kivun hoidossa sekä erilaisten sairauksien tukihoitona. 

HOT:ssa perusajatuksena on, että arvoihin, tietoiseen läsnäoloon ja itsensä hyväksymiseen liittyvän ajattelutavan avulla voidaan lisätä yksilön psykologista joustavuutta. Samalla ihmisen  toiminta muuttuu sallivampaan ja hyväksyvämpään suuntaan.

Kun osaa suhtautua itseensä ja ympäröivään maailmaan entistä  sallivammin ja joustavammin, terveyttä edistävät päätökset ja valinnat tulevat osaksi jokapäiväistä elämää. Muutos kohti parempaa huomista pääsee alkamaan.

HOT:n lisäksi  hyödynnän ohjauksessani ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja  motivoivan keskustelun keinoja.

 

MINUN ELÄMÄNI VALMISMATKAT 

Valmennusten avulla etsitään ja vahvistetaan muutosmotivaatiota. Opetellaan joustavampaa asennetta omaan itseen ja elämään yleensä.

Kun turha nipottaminen vähenee, terveellisten elintapojen ja valintojen tekeminen tulee itsestään. Tässä valmennuksessa edetään hitaasti mutta varmasti kohti tavoitetta. Valmismatkan painotus sovitaan aina  kurssin alussa. Aihe voi liittyä yleiseen hyvinvointiin, uneen,  jaksamiseen tai  terveellisten elämäntapojen omaksumiseen.

Aloitustapaaminen toteutetaan videoyhteydellä. Saat tunnukset verkkoalustalle, jossa sinulle aukeaa 1-2 viikon välein aina uusi materiaali tutustuttavaksesi ja harjoituksia tehtäväksesi.  Videotapaamiset ohjaajan kanssa sovitaan alun lisäksi valmennuksen puoliväliin ja loppuun.

Kerran 1-2  viikossa Sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen viestittelyyn ohjaajasi kanssa. Työskentely on mahdollista kotona ja omaan aikatauluusi sovittaen. 

Ryhmävalmennuksessa alusta mahdollista  keskustelun ja ajatustenvaihdon myös ryhmän muiden jäsenten kanssa. Ryhmän antaman tuen ja kannustuksen voi hyödyntää tätä kautta. 

Valmismatkat toteutetaan Movendoksen eCoach-alustalla.

Hinnat

PAINONHALLINTA- OHJELMAT

Valmennuksen pääteemat ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Ohjelman avulla pyritään pysyviin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin muutoksiin, joita on realistista toteuttaa myös pidemmällä aikavälillä.

 Valmennus aloitetaan  TEAMS-tapaamisella. Verkkoalustalla  aukeaa kerran viikossa uusi materiaali tutustuttavaksesi.  Sinulla on myös mahdollisuus viikottaiseen henkilökohtaiseen viestittelyyn ohjaajasi kanssa.

TEAMS -välitapaamiset toteutetaan ohjaajan ja/tai ryhmän kanssa alkutapaamisen lisäksi viiden viikon kohdalla sekä  intensiivijakson lopussa, 12 viikon kuluttua aloituksesta. Viimeinen TEAMS-tapaaminen pidetään puoli vuotta ohjelman päättymisen jälkeen. Verkkomateriaalit ovat käytössäsi vuoden ajan kurssin aloituksesta.

Työskentely on mahdollista kotona ja omaan aikatauluusi sovittaen. 

Ryhmävalmennuksessa alusta mahdollista myös keskustelun ja ajatustenvaihdon ryhmän muiden jäsenten kanssa. Ryhmän antaman tuen ja kannustuksen voi hyödyntää tätä kautta.

Painonhallintaohjelmissa käytetään alustana Satakunnan Sydänpiirissä kehitettyä VerkkoPuntari -ohjela

Hinnat

RYHTILIIKE RUPSAHTANEELLE

Tällä kurssilla rupsahdus ei katoa minnekään, mutta siihen saa uuden asenteen. 

Tavoitteena on oppia itsemyötätuntoa ja joustavampaa suhtautumista itseen sekä elämään yleensä. Teams-tapaamisten aikana käsittelemme itselle tärkeitä asioita ja pohditaan elätkö niiden mukaista elämää. Puhutaan itsemyötätunnosta ja harjoitellaan tietoista läsnäoloa. Tapaamisten välijaksolle saat harjoitustehtäviä ja muuta materiaalia tutustuttavaksi. 

Valmennus toteutetaan kolmena TEAMS-tapaamisena yhdessä sovittuna ajankohtana 1-2 viikon välien. Väliviikoille saat kotitehtäviä.

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa  Minun elämäni Valmismatkalla. 

Hinnat

ISON IHMISEN LAIHDUTUSKURSSI

Tämä on suuren tavoitteen valmennus,  jossa asetetaan kunnon tavoite ja se ajoitetaan tarpeeksi pitkälle.

Valmennuksen aikana suunnitellaan stepit, vahvistetaan motivaatiota ja lähdetään kohti uutta huomista menemällä suoraan asiaan.

Motivaation ylläpitämisen lisäksi valmennuksessa keskitytään oikeanlaiseen ruokavalioon sekä liikunta- ja uniasioihin.

Jakso kestää kolme kuukautta, jatko suunnitellaan yksilöllisen tarpeesi mukaan. 

Hinnat

UNIVALMENNUS

Tällä kurssilla saat tietoa unettomuuden muodoista ja syistä. Opit, mitkä seikat huonontavat ja mitkä parantavat unen laatua. Kurssilla myös kartoitetaan omia uneen liittyviä uskomuksiasi ja asenteitasi. Lisäksi käydään läpi unettomuuden lääkkeetömiä hoitokeinoja ja arvioidaan yhdessä niiden käyttömahdollisuuksista omalla kohdallasi.

Kurssi ei ole unettomuuden hoito-ohjelma vaan ns. psykoedukaatio unesta: tietoa unesta ja unettomuudesta sekä hyviä vinkkejä parempaan uneen.

Valmennus toteutetaan kolmena TEAMS-tapaamisena yhdessä sovittuna ajankohtana 1-2 viikon välien. Väliviikoille saat kotitehtäviä.

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa uneen keskittyvällä Minun elämäni Valmismatkalla. 

Hinnat