Kasvisten syönti ja muutkin terveelliset elämäntavat onnistuvat parhaiten löysin rantein, ilman turhaa säätämistä ja vaa´an kanssa heilumista.

04.03.2021

Tutkin näitä asioita gradussani - psykologista joustavuutta ja kasvisten syöntiä. Vaikka itse sanonkin, oli mielenkiintoinen aihe. Lisäyksenä vielä, että vaikka en ole enää mikään eilisen teeren poika, graduni on silti tuore, ikää reilu 1 v.

Kasvisten käyttö ja sen lisääntyminen elintapamuutoksessa on pystytty toteamaan tieteellisesti. Tämän vuoksi juurikin kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön lisääntymistä käytetään yhtenä onnistuneen elämäntapamuutoksen mittarina. Varmasti moni on huomannut tämän käytännössäkin. Kun päättää muuttaa elämäntapojaan terveellisemmiksi, usein yksi ensimmäisistä teoista on lisätä kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Tämä toimii myös toisin päin: jos lisää näiden määrää ruokavaliossaan, huomaa pian syömisen muuttuneen muutenkin terveellisemmäksi.

Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä toimia joustavasti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Psykologisesti joustava ihminen toimii omien arvojensa mukaisesti ja hän myös pystyy kohtaamaan vaikeat asiat välttelemättä niitä. Psykologisesti joustava ihminen pystyy säätelemään omia tunteitaan, ylläpitämään ruokavaliotaan, täyttämään lupauksensa, lopettamaan alkoholin juomisen halutessaan, säästämään rahaa tai hoitamaan työnsä ja velvollisuutensa.

Syömisessä psykologinen joustavuus tarkoittaa sitä, että ehtii syödessään huomata miltä ruoka maistuu, näyttää ja tuntuu. Pystytään etukäteen arvioimaan, onko nälkä vai ei ja ruokailun jälkeen osataan arvioida, kuinka kylläiseksi tulimme. Jos on suunnitellut syövänsä tiettyä ruokaa tiettyyn aikaan, eikä suunnitelma jostain syystä onnistukaan, psykologisesti joustava ihminen ottaa käyttöön järkevän suunnitelma B:n. Joustamaton puolestaan ryntää suutuspäissään nakkikioskille, jättää ruokailun kokonaan väliin tai tekee jotain muuta vähemmän fiksua.

Elämäntapamuutos edellyttää uuden oppimista ja vanhojen tapojen hylkäämistä. On huomattu, että tarvitaan psykologista joustavuutta, jotta muutos onnistuu ja ennen kaikkea pysyy.

Gradussani seurasin vuoden ajan elämäntapamuutokseen tähtäävän ohjelman vaikutusta psykologisen joustavuuden ja kasvisten käytön kannalta. Kyseinen ohjelma toteutettiin pääosin verkkokurssina, lisänä siinä oli muutama yhteinen tapaaminen ja joitain ohjaajan puhelinsoittoja. Kurssi ei ollut erityisesti laihdutuskurssi, vaan siinä jokainen määritti itse oman muutostarpeensa. Osalla osallistujista tarve liittyi ruokaan ja laihtumiseen, osalla liikuntaan, parempaan uneen, stressinhallintaan tai parempiin ihmissuhteisiin.

Tässä verkko-ohjelmassa etsittiin "työkaluja" oman tilanteen ymmärtämiseksi ja henkilökohtaisen tärkeäksi koetun muutoksen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana käytiin lävitse kuusi eri Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan liittyvää osa-aluetta:

1. pohdittiin, mikä on itselle tärkeää elämässä
2. mietittiin, mitä hyvä oloa edistäviä asioita voisi tehdä arjessa
3. suunniteltiin ja tehtiin itselle sopivia muutostekoja ja kokeiltiin uusia terveystekoja
4. otettiin etäisyyttä ikäviin ajatuksiin ja tunteisiin
5. harjoiteltiin tietoista läsnäoloa
6. kehitettiin itsetuntemusta

Kun näitä teemoja opeteltiin ja harjoiteltiin, saatiin aikaan psykologisen joustavuuden lisääntyminen ja myös kasvisten käytön lisääntyminen. Kasvisten käyttö lisääntyi siitä huolimatta, että sitä ei kurssin aikana erityisesti painotettu tai opeteltu. Toisaalta suoraa yhteyttä psykologisella joustavuudella ja kasvisten käytöllä ei kuitenkaan näyttänyt olevan. Eli ryhtymällä oikein joustavaksi ja rennoksi, kasvisten käyttö ei automaattisesti lisäänny.

Kuinka psykologisesti joustavia me itse kukin sitten olemme - se vaihtelee. Kenenkään peli ei ole menetetty, sillä tätä taitoa pystyy opettelemaan ja vahvistamaan. Jos kiinnostuit aiheesta käytännön tasolla, ole yhteydessä. ElintapaLuotsin Valmismatkoilla harjoitellaan juurikin näitä kuutta psykologista joustavuutta lisäävää aluetta.

Jos kiinnostuit teoreettisemmin, voit katsoa ensin graduni. Sen lähdeluettelosta löytyy taustatietoa. Tätä aihetta tutkitaan nykypäivänä paljon, monesta eri näkökulmasta. Pienellä haulla tuoreita alan tutkimuksia löytyy ilman, että tarvitsee pelkkiin graduihin tyytyä.

Tässä linkki graduun: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63949