Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä:

ElintapaLuotsi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anne Takku
Poutalankulmantie 111,
31810  Oriniemi
anne@elintapaluotsi.fi
0400 534 738 

1. Rekisterin nimi: 

ElintapaLuotsi asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Yhteydenpito asiakkaisiin. 

3. Rekisterin tietosisältö:

Sähköpostiosoite 

Nimi, mikäli asiakas on sen antanut 

4. Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

ElintapaLuotsi ei luovuta hallussaan olevia tietoja muille tahoille. 

8. Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen:

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä Elintapaluotsin toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyytö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen anne@elintapaluotsi.fi.  Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömät viestit. 

9. Tietojen säilytysaika

ElintapaLuotsi säilyttää tietoja vain tarpeellisen ajan verran, eli kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Kaikki tieto säilytetään sähköisessä muodossa, salasanoilla suojattuna.

11. Evästeiden (cookies) käyttö:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

12. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteella anne@elintapaluotsi.fi

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä tai kun hän peruuttaa uutiskirjetilauksensa