Laihduttaminen teoriasta käytäntöön

30.01.2021

Tunnemme kaikki ihmisiä, jotka ovat onnistuneet muuttamaan elintapojaan, laihtuneet ja myös pysyneet saavutetuissa tuloksissa. Onnistujat voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joilla tekemisen perusta, tapa ja tyyli vaihtelee. Alla oleva ryhmäjako on selvästi tunnistettavissa käytännön elämässä, mutta sillä on myös tieteellistä perustaa.

Ensimmäisenä ryhmänä sellaiset, jotka yksinkertaisesti päättävät tehdä pieniä (tai joskus isoja) hyviä päätöksiä ruokavalion ja liikunnan suhteen. He tarvitsevat sen jonkun alkusysäyksen, ja sitten mennään. Vaikka hyvissä päätöksissä pysyminen ei aina ole helppoa, he huomaavat lisääntyneen liikunnan ja parempien ruokavalintojen tuomat hyödyt ja ammentavat niistä lisää motivaatiota. He lisäävät tietoista syömistä ja sitä kautta muuttavat syömiskäyttäytymistään. Tähän ryhmään kuuluvat katsovat myönteisesti tulevaisuuteen ja elämään yleensä. Myös sosiaalinen tuki on heille tärkeä voimanlähde ja keino pysyä valitulla tiellä.

Alkuun päästyään nämä ihmiset etenevät varmasti kuin juna. Valmentajan pitää alkumatkasta vahtia, etteivät he tipahda raiteelta tai ettei vauhti kiihdy liian hurjaksi. Mitä pidempään he jatkavat, sitä varmemmin pääsevät tavoitteeseensa. Jos he vielä osaavat hiljentää reippaan alkuvauhdin tasaisen tappavaan menoon, maaliin pääsy on varma.

Sitten on laihduttajia, jotka vaativat päätöksilleen enemmän taustatyötä. Heidän pitää ensin opetella tiedostamaan tunteitaan ja päästämään irti negatiivisista ajatuksista. Pitää hyväksyä asiat, joihin ei voi itse vaikuttaa. Negatiiviset tapahtumat aiheuttavat tunnesyömistä ja repsahduksista selviäminen on paljon vaikeampaa kuin ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla. Näillä ihmisillä on usein takanaan epäonnistuneiden yritysten ja huonommuuden tunteiden jatkuvasti pyörivä kehä. Pienet, hyvät päätökset toimivat kyllä hetken aikaa, mutta homma kaatuu liian usein joustamattomuuden puutteeseen ja itsesyytöksiin.

Nämä ihmiset haahuilevat aluksi asemalla ja tarvitsevat opastusta oikean junan löytämisessä. Alkumatka menee joustavampaa asennetta, tietoisuustaitoja ja hyväksyntää opetellessa ja vasta tämän jälkeen matka pääsee kunnolla vauhtiin. Vaivannäkö palkitaan tähänkin ryhmään kuuluvilla, mutta alkuvalmistelut vaativat enemmän työtä kuin edellisellä "pienen päätöksen " -porukalla.

Jotta asia ei olisi näin helppoa, on kolmaskin ryhmä. Heillä on piirteitä molemmista edellisistä ja vielä jotain omiakin. Näillä muutosmatkan alku voi olla helppo ja näyttää hyvältä, mutta sitten tulee vastoinkäyminen tai tärkeämpää tekemistä. Tähän joukkoon kuuluva voi olla sekä myönteinen että itsekriittinen yhtä aikaa ja vuoron perää. Siinä kuin ykkösryhmän joukon pitää varoa alun liian kovaa vauhtia, tämän ryhmän on tarkkailtava pinnan alle painettuja, käsittelemistä vaativia haasteita. Valmentajan tehtävä on vahtia missä mennään ja tarjota kulloiseenkin hetkeen parhaiten sopivaa apua - ja osata annostella se sopiviin annoksiin.

Nämä laihduttajat hyppäävät ensimmäiseen sopivaan junaan ja vaihtavat seuraavalla asemalla - tai jäävät asemaravintolaan jätskille. Kun heidät saa pysymään junassa, kaikki on hyvin. Sivukoukkausten määrä voi olla lukuisa ja vauhti nykiä, mutta perille he pääsevät siinä kuin muutkin.

Jos laihduttajatyypit kiinnostavat enemmän, katso aiheesta tehty Ulla-Maija Ojan  tuore gradu. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/73426/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202012287358.pdf?sequence=1&isAllowed=y.